Husk passord

Mennesker og ansvar

Det er et tungt ansvar å være leder. Du skal ha kontroll på bedriftens kostnader og lønnsomhet, du skal passe på at kundene dine får god service og punktlig levering, og du skal ta vare på dine ansatte. Det er tidvis krevende å holde alle ballene i luften samtidig, og samtidig føle at egen arbeidsdag gir mening og positive impulser.

En nøkkel til alt dette er menneskene du har rundt deg. Vi er heldige i Norge som har et godt utdanningssystem, og et velferdssamfunn som gir muligheter til den enkelte. Det finnes mange ressurssterke mennesker tilgjengelig, både til enkle men også krevende arbeidsoppgaver.

Vi kan definere en bedrifts resultat med to grunnpilarer: Lederens evne til å ta de rette avgjørelsene og personalets evne til å iverksette dette. Et godt resultat er derfor avhengig av at du som leder har de rette menneskene rundt deg, og ikke minst at du har nok av dem.

I travle perioder opplever mange arbeidsplasser høyt press på personalet, og skulle det dukke opp sykefravær i den tiden er virksomheten sårbar for de utfordringer dette skaper. Personalet sliter seg ut, noe som igjen skaper enda mer sykefravær. Kundene opplever ikke den oppfølgingen og leveringstiden de krever, og bak står den kanskje eksterne eiere som viser misnøye med dårligere resultat, og kanskje er din egen lønn avhengig av at det høye nivået opprettholdes.

Alle virksomheter er prisgitt menneskene som utfører jobben. Lederen må gjøre sin jobb og legge til rette for at rammebetingelsene, og øvrig personale må ta ansvar for sine oppgaver slik at det samlede resultatet blir positivt. Har du nok av disse menneskene rundt deg?

Det er dette som er grunntanken bak vikarweb.no . Det at man til enhver tid kan kontakte ressurspersoner som er tilgjengelige gjør det enkelt å hele tiden styrke den delen av virksomheten som opplever press. Du finner menneskene mens du tar en kopp kaffe og ringer vedkommende direkte. Kanskje du finner mer enn en vikar, du finner en ressurs du vil ha med videre slik at du er mindre sårbar neste gang arbeidsoppgavene vokser ut over det man er i stand til å håndtere. Det går fort, det er enkelt og rimelig.

Vi har skapt verktøyet, vi har funnet menneskene, nå kan du nyte fruktene av vårt arbeid.


Politisk markering mot folkets ønske?

I dag opplever vi at Norge stopper opp i 2 timer. Flere fagorganisasjoner står sammen om denne markeringen for å vise sin motstand mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Det har vært stor debatt i mediene i forkant, og Gunnar Stavrum i Nettavisen har vært en svært tydelig figur i ordvekslingen. Han er tydelig på at fagbevegelsen fremstår som usosial, og at motstanden mot disse endringene er begrunnet av ren egoisme. Dette betyr igjen at vi skal opprettholde et lovverk som gir et overdrevent vern av eksisterende personell, og gjøre det enda vanskeligere for de som faller utenfor arbeidsmarkedet å komme seg inn, og dermed få arbeidserfaring.
Les mer om Stavrums argumenter her

Uansett hvilken side man står på i denne debatten er alle enige om at lediggang er roten til alt ondt. Det må gjøres grep som åpner arbeidsmarkedet for de som i dag har vanskeligheter med å delta i arbeid. Men det er dessverre også slik at ikke alle veier fører til Rom. Vi trenger en løsning som gir en retning der vi når målet om å ha et åpent arbeidsliv. Det er viktig å huske at ledighet gir doble kostnader for det offentlige, både at enkeltmennesker blir en kostnadspost men også fordi staten mister skatteinntekter som følge av ledighet.

Vi i Vikarweb påstår at vi gjør grep i riktig retning. Ved at vi legger opp til enkel og effektiv formidling av kompetanse håper vi at flere arbeidsgivere tar inn personell og utvider sin virksomhet. Med dette følger gode samfunnsøkonomiske konsekvenser ved at enkeltmennesker tjener penger og betaler skatt, ved at arbeidsgivere blir konkurransedyktige og ved at sykefravær kan reduseres som følge av mindre press på personalet.

Vi kaster oss ut problematikken med åpent sinn for å finne gode løsninger. Vi håper du har lyst til å være med.