Husk passord

Se og bli sett

Vikarweb.no 27.01.2015
Vi bruker mange store ord når vi snakker om jobb. Sysselsetting, kompetanse, arbeidsprosedyrer og mange andre begreper som beskriver ulike situasjoner som har med jobb å gjøre.

Men det er ett ord jeg savner, ett enkelt ord som har lett for å forsvinne i fakta, utredninger og debatter. Jeg vil gjerne fremheve ordet mennesker. Smak litt på det, hvilke tanker gjør du deg da?

Mennesker, det er deg og meg. Det er meg som sitter på et kontor og skriver dette, det er deg som er ute og brøyter veien så vi andre kommer frem, det er deg som sitter og tar i mot betaling når jeg har handlet bleier til barna mine, og deg som sørger for at det er rent og trivelig der jeg sitter når jeg venter på bussen. Mennesker, det er deg og meg!

I flere år arbeidet jeg med hjelpemidler til funksjonshemmede. Jeg har vært over hele Norge og besøkt skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og private hjem. Jeg har møtt mennesker i alle aldre og situasjoner, og jeg må si at hver enkelt av dem har gjort et inntrykk på meg. Noen mer enn andre, og særlig vanskelig for meg har det vært når det involverer barn som har fått store fysiske utfordringer og er fratatt de muligheter de fleste av oss anser som en selvfølge.

Men til tross for mange både triste og utfordrende situasjoner finnes det også noen solskinnshistorier. Jeg vil gjerne fortelle om en mann som har gjort et voldsomt inntrykk på meg. Det er nemlig en hjelpemiddelsentral jeg har jobbet mye med. Der var det en mann som besvarte inngående telefoner som har hjulpet meg masse. Når jeg ringte hadde han alltid full oversikt over hvor alle var, hvem som var tilgjengelig, om varer var mottatt og når neste møte var avtalt. Foruten å være ekstremt dyktig var han også veldig hyggelig, og vi opplevde ofte at telefonsamtaler varte lenger enn de burde rett og slett fordi det var veldig hyggelig å snakke sammen. At fotballaget hans gjorde det dårlig i en lengre periode ga meg også ammunisjon til godlynt erting som raskt ble parert med tilbakemeldinger av den morsomme sorten.

Første gangen jeg skulle besøke denne avdelingen kom jeg med et tidlig fly og var derfor på plass da de første morgentrøtte ansiktene lusket inn døren. Heldigvis var skranken bemannet og jeg ble ønsket så hjertelig velkommen av en stemme jeg fort kjente igjen. Det var trivelig for meg å få et ansikt å feste stemmen til, men selv om det var første gangen vi så hverandre føltes det som om vi var gamle kjente. Det første som nå skulle skje var at han måtte hente kaffe til denne trøtte østlendingen før han skulle følge meg inn på møterommet vi skulle være på.

Det var da jeg for første gang fikk se stolen han satt i. Det var ikke mye av kroppen som kunne beveges foruten hodet og hendene, men kaffen ble servert og jeg ble ledsaget gjennom det store bygget slik at jeg kom til rett sted.

Nå ble alt satt i et voldsomt perspektiv for meg. Her snakket vi ikke om en person på tiltak eller oppbevaringsplass, vi snakket om en dyktig, kunnskapsrik, pliktoppfyllende og hyggelig person som var en fantastisk ressurs for sin arbeidsgiver. Hvordan var dette mulig? Jo, det var mulig fordi noen så ham! Noen så en gang forbi det inntrykket man fikk av begrensninger og ville se kvalitetene som dette mennesket var i besittelse av. Da åpenbarte det seg store ressurser som var sårt tiltrengt i den daglige driften, og med det var et årsverk på plass.

Jeg våger å påstå at både du som leser og jeg som skriver burde bli flinkere til å se. Så tenker jeg videre at om du ikke har en arbeidsplass i dag, så er det aller første og viktigste skrittet at noen ser deg! Du har nemlig også kvaliteter som er unike, og som kan komme til stor nytte på en arbeidsplass. Kanskje har du også et funksjonstap, eller et hull i din CV eller du er preget av motløshet fordi din forrige arbeidsplass ble lagt ned. Du må bli sett så du kan vise hva du kan bidra med.

Dette ønsker vi å gjøre noe med, og det er derfor vi har skapt Vikarweb.no. Vi vil gjerne vise deg frem, fordi der ute er det noen som leter etter akkurat deg.

Lykke til på veien til din neste jobb.